6QGlGGfd

جدول ترتیب رویش دندان های شیری

برای دریافت بهترین مشاوره دندان پزشکی با پزشکان آلا به صورت رایگان مشورت کنید.

جدول ترتیب روییدن دندان های دائمی

برای داشتن دندان هایی زیبا و لبخندی جذاب با پزشکان آلا به صورت رایگان مشورت کنید.

اگر نام دندان ها را دقیق نمیدانید از این عکس استفاده کنید:

با آلا زیباتر شوید