جدول ترتیب رویش دندان های شیری

برای دریافت بهترین مشاوره دندان پزشکی با پزشکان آلا به صورت رایگان مشورت کنید.

جدول ترتیب روییدن دندان های دائمی

برای داشتن دندان هایی زیبا و لبخندی جذاب با پزشکان آلا به صورت رایگان مشورت کنید.

اگر نام دندان ها را دقیق نمیدانید از این عکس استفاده کنید:

با آلا زیباتر شوید